Lista-fyr
@import((rwml-menu))

HORISONT

Horisont er en film fra det åpne kystlandskapet, med sine fyrlykter, fugleflokker, skip, bølger, beitende dyr, steingjerder og åkre. Filmen er poetisk, nesten drømmeaktig, og er inspirert av malerkunst og musikk.

På sitt stillfarne vis er filmen en hyllest til kystlandskapet og en påminnelse om viktigheten av å bevare disse landskapene slik at vi kan oppleve dem som vidstrakte, åpne og mangfoldige kulturlandskap.

Horisont er filmet på Jæren og Lista.


FILMPRISER:
SILVER SHOT (Best Director of photography), Kyiv International Documentary Film Festival "Kinolitopys", Ukraina 2013
Best Camera, XVII Int.TV Ecological Festival “To Save and Preserve”, Russland 2013
Special Mention, European Environment Festival, Bulgaria, 2013
Best Ecological FIlm, Jahorinafest, Bosnia-Herzegovina 2013FESTIVALER:
Recontres Cinéma Nature, Frankrike 2014
Astra Film Festival, Romania 2013
European Environment Festival “Green Wave - 21st Century”, Bulgaria, 2013
Jahorinafest, Bosnia-Herzegovina 2013
Matsalu Nature Film Festival, Estland 2013

DocUtah, USA 2013
International TV Ecological Festival "To Save and Preserve", Russland 2013
Kyiv International Documentary Film Festival "Kinolitopys", Ukraina 2013
Mediawave, Ungarn 2013
Den norske dokumentarfilmfestivalen, Norge 2013Regi, foto og klipp: Skule Eriksen
Produsent: Lisbeth Dreyer
Lyd og musikk: Øistein Boassen
Master Format: Dvcpro Hd 1080 i50, 25 p
Visningsformat: Digibeta, HD, Blu-Ray
Aspect ratio: 16:9
Lengde: 22 min

Finansiering: Norsk filminstitutt, Vestnorsk filmsenter
, Sørnorsk filmsenter, Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde.
Horisont (Horizon)

Horisont (Horizon) is a film from the open coastal landscape, with its beacons, flocking birds, ships, waves, grazing animals, stone fences and fields.

It
is a poetic, almost dreamlike film, inspired by painting and music.

In its quiet way, the film is a tribute to the coastal landscapes and a reminder of the importance of protecting these landscapes in ways that permit us to experience them as wide, open and diverse cultural landscapes.

Horisont is filmed on location in Jæren and Lista in Southwest Norway.

The film has no dialogue.

AWARDS:
SILVER SHOT (Best Director of photography), Kyiv International Documentary Film Festival "Kinolitopys", Ukraine 2013
Best Camera, XVII Int.TV Ecological Festival “To Save and Preserve”, Russia 2013
Special Mention, European Environment Festival, Bulgaria, 2013
Best Ecological FIlm, Jahorinafest, Bosnia-Herzegovina 2013


FESTIVALS:
Recontres Cinéma Nature, France 2014
Astra Film Festival, Romania 2013
European Environment Festival “Green Wave - 21st Century”, Bulgaria, 2013
Jahorinafest, Bosnia-Herzegovina 2013
Matsalu Nature Film Festival, Estonia 2013
DocUtah, USA 2013
International TV Ecological Festival "To Save and Preserve", Russia 2013
Kyiv International Documentary Film Festival "Kinolitopys", Ukraine 2013
Mediawave, Hungary 2013
Norwegian Documentary Film Festival, Norway 2013
Filmed, edited and directed by Skule Eriksen
Producer: Lisbeth Dreyer
Sound and Music: Øistein Boassen
Format: DVCpro HD 1080i 50, 25p
Screening format: DCP, DigiBeta, Blu-Ray, DVcam, HDV
Length: 22 min

Financing: The Norwegian Film Institute, Western Norway Film Center, Southern Norway Film Centre, Fond for lyd og bilde, Arts Council of Norway.
[Sleeker_special_clear]