Kristin
@import((rwml-menu))

KRISTIN OG DE ANDRE


”Kristin og de andre” er en Informasjonsfilm produsert på oppdrag fra Statped Vest.

Kristin fikk diagnosen autisme knapt 4 år gammel. I dag er hun 22 år. Hun er en glad og spontan jente med masse humor og god livskvalitet – langt fra den utilfredse og totalt hjelpetrengende jenta hun kunne ha vært. Hun er på vei ut i arbeidslivet og greier seg langt bedre enn noen hadde grunn til å forvente.

Hun har ikke kommet dit hun er i dag uten omfattende hjelpetiltak og langsiktig, systematisk trening. Kristin har ”alltid” trent. Kommunen etablerte tidlig et tverretatlig fagteam bestående av alle som jobbet med Kristin -- pedagoger, assistenter og foreldre. Målet har vært at Kristin skal bli så selvstendig som mulig og ha et meningsfylt liv både i jobb og fritid. Alle jobbet mot samme mål og etter samme plan. Slik fungerer det fortsatt.

I filmen møter vi Kristin i dag, men ser også klipp fra hun var liten. Filmen viser at trening nytter – en nitid trening på enkeltferdigheter som etter hvert ble satt sammen til mer komplekse handlingsmønstre som har gitt gode resultater.

Et viktig hjelpemiddel på veien mot selvstendighet for Kristin, er et pedagogisk verktøy kalt Mine Sirkler. Det er et helhetlig system som hjelper Kristin til å forstå hvilke regler som gjelder i ulike sosiale situasjoner. Tanken er at det stilles økende krav til henne jo lenger ut i sirkelen hun kommer. Innerst i sirkelen – på lyseblått – er Kristin alene, der kan hun være helt seg selv.
Ytterst i sirkelen – når hun er på rødt – er hun ute blant ukjente, der er kravene strengest. For hver farge i sirkelen er det laget kort som definerer den sosiale situasjonen, hva den krever av Kristin og hvilke regler som gjelder.

Foto og lyd: Lisbeth Dreyer
Manus, regi og klipp: Skule Eriksen
Fagkonsulenter: Ellen Kleven og Tone Rugset
Lengde: 20 minutter
Produksjonsår: 2008

”Kristin og de andre”, se omtale:

For bestilling av filmen, kontakt Statped Vest:
E-post: statpedvest@statped.no
Sentralbord: tlf. 55 92 34 00

KRISTIN AND THE OTHERS


”Kristin and the others” is an information movie commissioned by Statped Vest.

The film shows how an autistic girl has been able to learn how to function both at work and in her everyday life, by using a very systematic training program over many years.

Sound and camera: Lisbeth Dreyer
Written, directed and edited by: Skule Eriksen
Length: 20 min.
Year: 2008

Financing: Statped Vest

[Sleeker_special_clear]