kystfeskar
@import((rwml-menu))

KYSTFESKAR

Dokumentarfilmen følger garnbåten "Osean" av Nordvågen ved Nordkapp under fiske langs Finnmarkskysten. Vi får se aktivitetene ombord fra de første garn settes tidlig om morgenen til båten setter kursen mot land etter endt fiske. Gjennom samtaler med skipperen og hans sønn får man et helhetsbilde av kystfisket langs Nord-Norge de siste 30-40 åra. De forteller om tradisjoner bak kystfisket; båten som en familiebedrift der man starter som purung tenåring, går i fars fotspor og etterhvert overtar skipperlua. Både far og sønn er sterkt opptatt av de dystre framtidsutsiktene; ressursnedgangen, kvotereguleringene og den generelt negative utviklinga for denne kystnæringa. De er skeptisk til trålernes støvsuging av ressursene i havet. De mener at trålfiskeet bør begrenses - til fordel for de mer ressursvennlige, passive redskapene som kystfiskerne bruker; garn, line og juksa. Filmen gir et nøkternt bilde av kystfiskernes arbeid og livsvilkår, og deres betydning for å opprettholde arbeidsplasser og ei livskraftig bosetning langs vår kyst.


Regi, klipp og lyd: Skule Eriksen
Foto: Frode Kristiansen Produksjonsselskap: Filmrapport
Format: 16 mm farger
Lengde: 33 min
Finansiering: Statens kortfilmutvalg
Produksjonsår: 1981

Distribusjon: Nordnorsk Filmsenter AS

COASTAL FISHER

This documentary follow the small fishingboat "Osean" from Norvågen when fishing at the coast of the Barents Sea. The film is a portrait of a way of life at the Norwegian coast threatened by commercial fisheries and big trawlers.

Directed and edited by: Skule Eriksen
Camera: Frode Kristiansen Production Company: Filmrapport
Format: 16 mm colour
Length: 33 min
Financing: Statens kortfilmutvalg
Year: 1981

Distribution: Nordnorsk Filmsenter AS[Sleeker_special_clear]