Rauni-og-far
@import((rwml-menu))

TROLLSKOGEN


"Trollskogen" er en annerledes barnefilm - uten kommentar og replikker. En film å oppleve og dikte med i. Handlingen er lagt til århundreskiftet. !0-åringen Rauni er på jakttur med faren. Faren skyter en tiur. Det gjør et skremmende og fascinerende inntrykk på Rauni. Senere følger han etter en hare, men går seg vill. Rauni får oppleve en lang og dramatisk natt alene i den nordnorske trollskogen, - inntil han reddes av bjørnehunden som bygdefolket bruker i leteaksjonen etter han.

Filmen er en enkel og gripende historie. Det poetiske billedspråket appellerer til barn. Samtidig vekker filmen opplevelser av barnets sinn hos voksne. Ved å legge handlingen til gamle dager er filmen blitt et eventyr fra en tapt fortid. Barnets verden - som vi i vår oppjagete tid har så lett for å fortrenge, - trer fram i Raunis trollskog.

Medvirkende: Sigbjørn Røst (Rauni), Torgeir Fonnlid (faren), Tone Gullvåg (moren), Bjarne Bø (bestefaren), samt bygdefolk fra Pasvik.
Manus, regi og klipp: Skule Eriksen
Foto: Sten Holmberg
Musikk: Randall Meyers
Produksjonsselskap: Skule Eriksen Film og TV
Format: 16mm farger
Lengde: 20 min
Produksjonsår: 1986


FESTIVALER:
23 Internasjonal Youth Film Contest 1988, Frankfurt am Main

NOMINASJONER:
Amadaprisen, beste frie kunstneriske kortfilm


TV-VISNINGER:
NRK
SVT1
OY Yleisradio

DISTRIBUSJONSAVTALER:
Zentralstelle Medien der Deutschen Bischofskonferenz Arbeidsgruppe Av-Medien, Vest Tyskland
Föreningsfilmo, Sverige
Multimedia Group of Canada

THE MAGIC WOOD

"The Magic Wood" is a different film for children, completely without dialogues and commentary. It is a film to experience and fantasize around. The story takes place around 1900. Ten year old Rauni is hunting with his father. The father shoots a capercaillie, which leaves Rauni both frightened and fascinated. Later he follows a hare, but gets lost. Rauni experiences a long and dramatic night alone in the magic wood of northern Norway, until the bear hound of the searching villagers rescues him.

The film is simple and touching. The poetic imagery appeals to children, and awakes the child within the adults. By placing the story in the past, the film becomes a fairy tale from lost times. The world of the children, so easily forgotten in our busy lives, reappears in the magic wood of Rauni.

Cast: Sigbjørn Røst, Torgeir Fonnlid, Tone Gullvåg, Bjarne Bø and people from Pasvik.
Written, directed and edited by: Skule Eriksen
Camera: Sten Holmberg
Music: Randall Meyers
Production Company: Skule Eriksen Film & TV
Format: 16mm colour
Length: 20 min
Year: 1986


FESTIVALS:
23 Internasjonal Youth Film Contest 1988, Frankfurt am Main

NOMINATIONS:
Amanda Award, Best Artistic Short Film

BROADCASTING:
NRK
SVT1
OY Yleisradio

DISTRIBUTION:
Zentralstelle Medien der Deutschen Bischofskonferenz Arbeidsgruppe Av-Medien, Vest Tyskland
Föreningsfilmo, Sverige
Multimedia Group of Canada
[Sleeker_special_clear]